TTO EGYÜTTMŰKÖDÉS KFI KFI 2022.07.21.

Együttműködések

HAZAI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

Egyetemi Technológia-és Tudástranszfer Fórum


A Műegyetem is tagja az ETTF-nek, melynek célja a hazai felsőoktatási intézmények innovációs folyamatainak erősítése. A nemzetközi innovációs versenyben a hazai egyetemeknek is fontos feladata, hogy a kutatási eredmények kínálta társadalmi és gazdasági előnyöket hatékonyan aknázzák ki. Az első technológiatranszfer irodák a 2000-es évek derekán alakultak meg a magyarországi egyetemeken, és hatásukra ezen intézményekben mára kiépült a szellemitulajdon-kezelés és -hasznosítás feltételrendszere, kultúrája.
Az elmúlt években rendszeres együttműködés alakult ki hét hazai egyetem (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Óbudai Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Semmelweis Egyetem, Szegedi Tudományegyetem) technológiatranszfer-szervezete között.
Ennek eredményeképpen 2018-ban ez a hét egyetem megalapította az ETTF-et, amely azonban nyitva áll más, csatlakozni kívánó felsőoktatási intézmények számára is. A résztvevő egyetemek célul tűzték ki a tudástranszfer-tevékenységeik fejlesztését, a kutatási eredmények hatékony hasznosítását, és az ipari együttműködések erősítését. A szakmai összefogás eredményeként számos képzés és konferencia valósult meg, továbbá útmutatókat és ajánlásokat fogalmaztak meg a szakemberek az egyetemeket körülvevő innovációs ökoszisztéma fejlesztése érdekében.
Az Egyetemi Technológia- és Tudástranszfer Fórum küldetése a hazai felsőoktatási intézmények tudástranszfer szemléletének és gondolkodásmódjának formálása, a szakterületen elérhető tudásbázis megosztása és információk terjesztése, közös módszertani elemek és eszközök kialakítása, az együttműködésben rejlő előnyök kiaknázása, szakmai háttér biztosítása a fejlesztési célok megvalósításához, és ezeken keresztül a szellemitulajdon-kezelés és hasznosítás kultúrájának és feltételrendszerének folyamatos fejlesztése, szükségességének tudatosítása Magyarországon.

NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Webhely: https://www.epo.org/

Webhely: https://ec.europa.eu/

 

Webhely: https://www.astp4kt.eu/